AR­SE­NALS MA­NA­GER: ARSÈ­NE WEN­GER

Premier League Magasinet - - Pro­gram -

Han holdt fans og pres­se hen gen­nem det me­ste af sa­e­so­nen, men ef­ter sej­ren i FA Cup-fi­na­len, Wen­gers sy­ven­de, for­la­en­ge­de han sin af­ta­le og ud­tal­te, at må­let var at avan­ce­re i ta­bel­len. ”Det er en sta­erk grup­pe af spil­le­re, og vi kan, med nog­le til­fø­jel­ser, bli­ver end­nu me­re suc­ces­ful­de. Vi vil op­byg­ge et hold­bart kan­di­da­tur til mester­ska­bet, og det bli­ver vo­res fo­kus den­ne sommer og i na­e­ste sa­e­son,” sag­de Arsè­ne Wen­ger om det mester­skab, som han vandt tre gan­ge i si­ne før­ste ot­te sa­e­so­ner, men som han ik­ke har vun­det i de ef­ter­føl­gen­de 13.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.