MAN­CHE­STER UNI­TEDS VIG­TIG­STE SPIL­LER: PAUL POG­BA

Premier League Magasinet - - Program -

Det er al­drig ke­de­ligt at se en fod­bold­kamp, hvor Paul Pog­ba er med. Fransk­man­den kan alt med en fod­bold, og det er han ik­ke ked af at vi­se frem, så 90 mi­nut­ter med ham på en gra­es­pla­e­ne vil al­tid in­de­hol­de se­va­er­di­ge tek­ni­ske de­tal­jer og be­vi­ser på hans fy­si­ske for­må­en. Men for tit gør han det kun i glimt og do­mi­ne­rer ik­ke i en hel kamp, selv om han har al­le red­ska­ber­ne til at bli­ve den bed­ste midt­ba­ne­spil­ler i Eu­ro­pa. Han er fyldt 24 og skal nu til kon­ti­nu­er­ligt at vi­se, hvor­for han er ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.