MAN­CHE­STER UNI­TEDS MA­NA­GER: JOSÉ MOURINHO

Premier League Magasinet - - Program -

José Mourinho var i ho­p­la, da han mød­te pres­sen ef­ter fi­na­len i Eu­ro­pa Le­ague i Sto­ck­holm. Hans Man­che­ster United-hold hav­de slå­et Ajax 2-0 og ud­over tro­fa­e­et, det ene­ste i Eu­ro­pa United mang­le­de, hav­de det sik­ret en plads i na­e­ste års Cham­pions Le­ague. Det var bed­re at kva­li­fi­ce­re sig til Cham­pions Le­ague ad den vej end en fjer­de­plads i ligaen, po­in­te­r­e­de Mourinho, for så hav­de man rent fak­tisk vun­det no­get. Klas­sisk Mourinho-spin, men det aen­drer ik­ke på, at hans før­ste Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son som Man­che­ster United-ma­na­ger var en stor skuf­fel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.