TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

Everton har of­te set for­skel­li­ge ud, alt ef­ter hvem mod­stan­de­ren har va­e­ret. Of­test har Ro­nald Ko­e­man sendt sit hold på ba­nen i en 4-2-3-1, men Everton har bå­de eks­pe­ri­men­te­ret med tre­mands­for­svar, mens ’The Tof­fe­es’ og­så har stil­let op i en 4-3-3. Stam­men på hol­det er rig­tig god og ble­vet for­sta­er­ket en del med Jor­dan Pi­ck­ford, Mi­cha­el Keane, men spørgs­må­let er, om det er nok til at løf­te hol­det ef­ter ta­bet af 24-måls­skyt­ten Ro­me­lu Lukaku. Af­lø­se­ren San­dro Ramírez vir­ke dog in­ter­es­sant, og hol­det har og­så mens der er fle­re un­ge og in­ter­es­san­te eng­la­en­de­re i Tom Davies, Ma­son Hol­ga­te og Ade­mo­la Look­man, som Ko­e­man har gi­vet chan­cen med suc­ces i sid­ste sa­e­son. Der er sta­dig et styk­ke op til de seks bed­ste dog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.