TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

West Ham hav­de i den grad pro­ble­mer med at fin­de me­lo­di­en i sid­ste sa­e­son og fam­le­de rundt mel­lem fle­re for­skel­li­ge sa­e­so­ner, som sa­e­so­nen skred frem. West Ham hav­de mest suc­ces med 3-4-2-1, men det kun­ne godt ta­en­kes, at Sla­ven Bi­lic vil­le gi­ve 4-2-3-1 chan­cen igen ef­ter an­kom­sten af so­li­de og ru­ti­ne­re­de Pablo Za­ba­le­ta. Lon­don-klub­ben li­der un­der, det ik­ke helt er lyk­ke­des at af­lø­se Di­mi­tri Pay­et. Med an­kom­sten af Javi­er Her­nán­dez har West Ham dog få­et en ae­g­te målsco­rer, som ik­ke bra­en­der man­ge chan­cer, men han har brug for kva­li­fi­ce­re­de op­la­eg, for han ska­ber dem sja­el­dent selv. For­sva­ret er godt, men José Fon­te har ik­ke fun­det me­lo­di­en si­den vin­ter­skif­tet fra Southampton. Joe Hart skal løf­te ni­veau­et i må­let ef­ter sva­ge pra­e­sta­tio­ner fra Dar­ren Ran­dolph og Adrián i sid­ste sa­e­son..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.