LEI­CESTERS MA­NA­GER: CRAIG SHAKESPEARE

Premier League Magasinet - - Program -

Det var Clau­dio Ra­ni­e­ri, der be­vi­ste, at Leicester-trup­pen in­de­holdt en mas­se kva­li­tet, hvil­ket gav ham et mesterskab, men og­så i sid­ste en­de fik ham fy­ret. For da så Leicester i sid­ste sa­e­son ka­em­pe­de mod nedryk­ning, vid­ste al­le, at hol­det var til me­get me­re end en pla­ce­ring i den tun­ge en­de af ta­bel­len. Det fik Craig Shakespeare straks frem i hol­det, da han over­tog Ra­ni­e­ris job og før­te spil­lesti­len til­ba­ge til det simp­le, men ef­fek­ti­ve ud­gangs­punkt. Me­stre­ne lig­ne­de igen sig selv, og i Sha­kespea­res 13 kam­pe hen­te­de hol­det i gen­nem­snit 1,77 po­int mod 0,84 in­den fy­rin­gen. Så den mid­ler­ti­di­ge af­lø­ser end­te med at bli­ve en va­rig løs­ning på en tre­årig kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.