TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

Swansea kun­ne slet ik­ke for­sva­re i den før­ste halv­leg af sid­ste sa­e­son un­der Fran­cesco Gu­i­do­lin og Bob Brad­ley, men det lyk­ke­des wa­li­ser­ne at få luk­ket af i an­den halv­del, ef­ter Paul Cle­ment over­tog i ja­nu­ar. Det gjor­de Swansea ved hja­elp af en me­re fast spil­len­de stam­me på hol­det, tak­tisk al­si­dig­hed og go­de til­fø­jel­ser til trup­pen som Mar­tin Ols­son og Tom Car­roll. Fer­nan­do Ll­oren­te var pe­ri­o­de­vis frem­ra­gen­de, men spa­ni­e­ren svin­ge­de me­get, og Swansea mang­ler løs­nin­ger i an­gre­bet, når den ho­ved­støds­sta­er­ke Ll­oren­te ik­ke ram­mer da­gen, mens der og­så mang­ler me­re bred­de på midt­ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.