TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

Ra­fa­el Benítez har an­vendt 4-4-1-1 i Newcastle, der hur­tigt kan for­vand­les til 4-2-3-1, hvis hol­det er i an­greb. Hol­det er fyldt med ru­ti­ne­re­de spil­le­re med er­fa­ring som Mo­ha­med Di­amé, Yo­an Gouf­fran og Ci­e­ran Clark samt un­ge spil­le­re som De­an­dre Yed­lin og Ja­maal La­s­cel­les og spil­le­re i de­res bed­ste al­der som Dwight Gayle og Matt Rit­chie. Hol­det har god bred­de. Chri­sti­an Atsu er ba­ck­up på kan­ten og hen­tet på per­ma­nent ba­sis, mens Ja­ck Col­ba­ck, Ay­oze Pe­rez og Ale­xan­der Mi­tro­vic og­så er go­de re­ser­ver, men der kun­ne godt bru­ges me­re kva­li­tet på sa­er­ligt ven­stre­ba­ck­en, for Paul Dum­mett hav­de det sva­ert, sidst Newcastle var i Pre­mi­er Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.