KON­GENS SÆR­LI­GE BUD­SKAB

Skammens Dag - - Indhold -

Un­der dis­se for vort Fæd­re­land saa al­vor­li­ge For­hold op­for­drer jeg al­le i By og på Land til at vi­se fuldt ud kor­rekt og vær­dig Op­træ­den, da en­hver uover­lagt Hand­ling el­ler Yt­ring kan faa de al­vor­lig­ste Føl­ger. Gud be­va­re Dem al­le. Gud be­va­re Dan­mark.

Chr. R., Ama­li­en­borg, 9. april 1940

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.