DE FALDT 9. APRIL

Skammens Dag - - Indhold -

Hæ­ren:

V. Godt­fred­sen – Løjt­nant i Jyd­ske Fly­ver­af­de­ling Vær­lø­se G.F. Bro­der­sen – Se­kond­løjt­nant i Jyd­ske Fly­ver­af­de­ling Vær­lø­se Carl Hen­rik Vous – Ser­gent i 16. Ba­ta­l­jon ved Hok­kerup Fro­de J.M. Vester­by – Kor­net i 2. Re­gi­ment/ka­non­kom­pag­ni ved Ha­der­s­lev 780/Ni­els Møl­ler Sch­midt – Me­nig i 3. Ba­ta­l­jon ved Ha­der­s­lev 327/Bjar­ne Chri­sti­an Poul­sen – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Bjergskov 410/Fro­de P.K. Ni­el­sen – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Sdr. Ho­strup 731/Pe­der Jør­gen Andersen – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Bre­de­vad 724/Poul Sø­gaard – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Bre­de­vad 72/Carl G. Jør­gen­sen – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Lundt­oftb­jerg 108/O. A. Hansen – Me­nig i 2. Re­gi­ment/ka­non­kom­pag­ni ved Ha­der­s­lev 305/Hans Chri­sti­an Hansen – Me­nig i 2. Re­gi­ment/ka­non­kom­pag­ni ved Ha­der­s­lev 584/Jør­gen Th. Jør­gen­sen – Me­nig i 2. Fod­folk­spio­ner­ba­ta­l­jon ved Kværs

Græn­se­gen­dar­me­ri­et:

J.P. Birk – Over­gen­darm, ved vi­a­duk­ten i Pad­borg A.A. Hansen – Over­gen­darm, ved vi­a­duk­ten i Pad­borg A.S. Al­bert­sen – Over­gen­darm, ved vi­a­duk­ten i Pad­borg

13 sol­da­ter og tre græn­se­gen­dar­mer mi­ste­de li­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.