I SKAT København

Skat, Spin og Sladder - - Persongalleri -

Er­ling Andersen, f. 1958 i Ha­der­s­lev. I 2010 di­rek­tør for SKAT København. An­sat i skat­te­væs­net si­den 1976, skat­te­re­visor 1984. For­mand for Stats­skat­te­for­valt­nin­gens Tje­ne­ste­mandsor­ga­ni­sa­tion 1986-94, for­bunds­for­mand for Dansk Told og Skat­te­for­bund 1994-98. Fra 2008 di­rek­tør for SKAT København. I dag med­lem af SKAT’s di­rek­tion, di­rek­tør for Ind­sat­sen­he­den. Rid­der af Dan­ne­brog.

Lis­beth Ras­mus­sen, f. 1960 i Sla­gel­se. Di­rek­tør i SKAT København, kun­de­ser­vi­ce, 2010. Skat­te­re­visor og cand. jur. An­sat i skat­te­væ­se­net si­den 1978. I dag un­der­di­rek­tør for Ju­ra i SKAT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.