STE­FAN JO­HANS­SON

Tidskriften OPERA - - Intervju -

(f. 1947) Te­a­ter- och mu­sik­stu­di­er i Sve­ri­ge och ut­om­lands. 1968–97 kul­tur­jour­na­list och pro­du­cent vid Sve­ri­ges Ra­dio. 1969–91 Te­a­ter 9 som re­gis­sör, skå­de­spe­la­re, konst­när­lig le­da­re, m.m. Med fast scen i Stock­holm och gäst­spel i bl.a. Po­len, Tyskland, Italien och Ve­ne­zu­e­la, ar­ran­ge­ra­de bl.a. tre Scen­som­mar­fes­ti­va­ler. 1988–95 chef för Ra­di­o­te­a­tern. 1996–99 re­gis­se­ra­de kom­pakt- Ring­en , som in­vig­de Dal­hal­la som ope­ra­scen. 1997–2014 chefs­dra­ma­turg vid Kung­li­ga Ope­ran. 2011–17 Mal­mö Ope­ra som chefs­dra­ma­turg och re­gis­sör ( Par­si­fal , Le­ar och Kvar­tett ).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.