24/2 DEN FLY­GAN­DE HOL­LÄN­DA­REN

Tidskriften OPERA - - Kalender -

Wag­ner. R: Al­ber­ny. D: Nel­son. Med Bryn Ter­fel i ti­tel­rol­len. Di­rekt­sänd­ning från Royal Ope­ra House, Co­vent Garden i London.

17/3 SVANSJÖN Tjaj­kov­skij. Ko­re­o­gra­fi: Ma­ri­us Pe­ti­pa, i Ant­ho­ny Do­wells pro­duk­tion. Di­rekt­sänd­ning från The Royal Bal­let i London.

1/4 STA­DEN MA­HA­GON­NYS UPP­GÅNG OCH FALL Weill. D: Wigglesworth. R: Full­ja­mes. White, Rice, von Ot­ter. Di­rekt­sänd­ning från Royal Ope­ra House, Co­vent Garden i London.

sf.se/ope­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.