IN ME­MO­RI­AM

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Mat­ti Kastu, Gö­ran An­nebring, Luca Ron­co­ni, Oleg Bry­jak och Ma­ria Rad­ner.

† Hjäl­te­te­no­ren Mat­ti Kastu har av­li­dit 72 år gam­mal. Han var en­ga­ge­rad vid Kung­li­ga Ope­ran un­der 1970- och 80-ta­len. Från 1972 kom han att gö­ra le­dan­de rol­ler, först in­om det ly­riskt-dra­ma­tis­ka fac­ket, för att näs­tan om­gå­en­de gå över till hjäl­te­te­nor­fac­ket med ton­vikt på Wag­ner och Ri­chard Strauss. Kastus förs­ta fram­trä­dan­de var i sam­band med Svens­ka Dag­bla­dets jul­kon­sert 1972.

Hans mer be­ty­dan­de rol­ler var: Laca i Jenů­fa (re­gi: Götz Fri­edrich), Ro­dolp­he i La Bo­hè­me, Ca­va­ra­dos­si i Tosca, Flo­res­tan i Fi­de­lio, Bac­chus i Ari­ad­ne på Nax­os, Kej­sa­ren i Die Frau oh­ne Schat­ten, Erik i Den fly­gan­de hol­län­da­ren, Walt­her von Stol­zing i Mäs­ter­sång­ar­na i Nürn­berg (re­gi: Fri­edrich), Si­eg­fri­ed i bå­de Si­eg­fri­ed och Rag­narök, Si­eg­mund i Val­ky­ri­an, ti­tel­rol­len i Tann­häu­ser och Tam­bur­ma­jo­ren i Woz­zeck.

På ski­va sjöng han Me­ne­las i Ri­chard Strauss Die ägyptische He­le­na med Detro­it Symp­ho­ny Or­chest­ra un­der An­tal Do­ra­tis led­ning och med Gwy­neth Jo­nes som He­le­na. Mat­ti Kastu gäst­spe­la­de i Wi­en, München, Ham­burg, Mi­la­no, Zürich, Berlin, London och San Fran­ci­sco.

Mat­ti Kastu och Eli­sa­beth Söderström i Ari­ad­ne på Nax­os 1975. Foto: Enar Mer­kel Ryd­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.