SPELÅ­RET 2015–16

OPE­RA star­ta­de 1978 och är Nor­dens en­da spe­ci­al­tid­ning för ope­ra. Tid­skrif­ten ut­kom­mer med fem nummer per år och speg­lar så­väl nu­tid som histo­ria, bredd och för­djup­ning.

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Ja, jag 3 nr för 99:- Namn: vill pre­nu­me­re­ra på Tid­skrif­ten OPE­RA. Adress: 5 nr för 450:- 10 nr för 820:- Fran­ke­ras ej be­ta­lar por­tot

Kung­li­ga Ope­ran, Gö­te­borgso­pe­ran, Mal­mö Ope­ra och Werm­land Ope­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.