Herr re­dak­tör FÖ­RE­STÄLL­NING­AR

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Vadste­na-aka­de­mi­en x 2, Vatt­näs Kon­sert­la­da, Läckö Slott, Drott­ning­holms Slottste­a­ter, Ope­ra­fa­bri­ken, Kam­ra­ter­na (Års­ta Te­a­ter), Ope­ra på Skä­ret, Mi­la­no och Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.