MATS LARSSON GOT­HE, ton­sät­ta­re

Tidskriften OPERA - - Opera Priset 2015 -

Mats Larsson Got­he no­mi­ne­ras för sin ope­ra Blan­che & Ma­rie, ef­ter P.O. Enquists ro­man Boken om Blan­che och Ma­rie, som fick sin ur­pre­miär på Norr­landso­pe­ran i Umeå för­ra sä­song­en. Ton­sät­ta­ren Mats Larsson Got­he är myc­ket be­vand­rad i ope­ra­lit­te­ra­tu­ren, vil­ket märks in­te minst i form av ett in­vävt kär­leks­mo­tiv ur Tris­tan och Isol­de, men ock­så in­flu­en­ser från ex­pres­sio­nis­tis­ka verk som Salo­me och Elekt­ra. Larsson Got­he gör här, lik­som i sin ti­di­ga­re ope­ra Po­et and Prop­he­tess, en fu­ri­ös suc­cé” (OPE­RA).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.