ELIN ROM­BO, so­pran

Tidskriften OPERA - - Opera Priset 2015 -

Elin Rom­bo kan­di­de­rar för sin in­sats i Sve­ri­ge­pre­miä­ren på Ge­or­ge Ben­ja­mins ope­ra Writ­ten on Skin på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm. Elin Rom­bo som Ag­nès – hon sjöng ock­så rol­len i Ams­ter­dam – är nå­got av ett mi­ra­kel. Hen­nes so­pran är elas­tisk, ömsom stark och ömsom vek, och hon age­rar som på liv och död. Rol­len är som skräd­dar­sydd för hen­ne” (OPE­RA).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.