Ba­ba the­turk

Tidskriften OPERA - - Intervju -

Vil­ka rol­ler pas­sar dig bäst?

– Gär­na spel­rol­ler som är kom­plexa att gö­ra. Likt am­man i Die Frau oh­ne Schat­ten. Of­ta är det mind­re trev­li­ga roll­fi­gu­rer som Kly­taim­nest­ra i Elekt­ra i Pe­ter Konwitschnys re­gi, som jag gjor­de vid en re­pris mot Eva Jo­hans­sons Elekt­ra. Det var en tuff roll att ta sig in i rent psy­kiskt. Skå­de­spe­lar­mäs­si­ga ut­ma­ning­ar där jag får ta ut sväng­ar­na är sti­mu­le­ran­de. He­ro­dias i Salo­me vän­tar läng­re fram. And­ra dröm­rol­ler vo­re Ka­bachi­na i Katja Ka­ba­no­va och Mar­fa i Ho­vants­tji­na. En an­nan roll är Azu­ce­na i Tru­ba­du­ren som jag har bör­jat sjunga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.