KASTRATSKIVTIPS

Tidskriften OPERA - - Historik -

Ales­sandro Mo­re­schi ”The Last Ca­stra­to” (OPAL/ Pearl). Det ras­par och gnäl­ler men ibland når en barns­ligt ren ton ut.li­ka myc­ket ett mänsk­ligt do­ku­ment som ett mu­si­ka­liskt.

“Les Temps des Castrats” (EMI Clas­sics). Sam­man­ställd 1994 med fle­ra av de då främs­ta counter­te­no­rer­na, Jochen Ko­wal­ski, Ja­mes Bow­man, Paul Es­swood, Al­fred Del­ler, Mi­chael Chan­ce, Do­mi­ni­que Vis­se, m.fl.

Med nes­torn Al­fred Del­ler finns ett otal fi­na in­spel­ning­ar, Kol­la på www.di­scogs.com/ ar­tist/836106-al­fred-del­ler

John Lund­gren och Ni­na Stem­me

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.