SOM­MAR PÅ KUNG­LI­GA OPE­RAN

Tidskriften OPERA - - In­ne­håll -

SOM­MAR­KON­SER­TER Träf­fas över ett glas och en kon­sert! GUI­DA­DE VIS­NING­AR Bå­de på svens­ka och eng­els­ka. MAT, DRYCK och UT­SIKT på vå­ra ter­ras­ser och re­stau­rang Bras­se­ri­et.

AU­GUSTI MED OPE­RAN

Vi tjuv­star­tar sä­song­en med kon­sert i sam­band med Stock­holms kul­tur­fes­ti­val på Gustav Adolfs torg 20 au­gusti. Sä­song­en in­leds med Mo­zart x 2! Fi­garos bröl­lop spe­las från 22 au­gusti och Troll­flöj­ten från 29 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.