FO­KUS

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Re­per­toar­po­li­ti­ken på svens­ka ope­ra­sce­ner, del 2. Bir­git­ta Sven­dén, Kung­li­ga Ope­rans konst­när­li­ga chef och vd, och Step­hen Lan­gridge, konst­när­lig le­da­re för Gö­te­borgso­pe­ran in­ter­vju­as. Bå­da be­kla­gar att de in­te har kun­nat sät­ta upp de re­surskrä­van­de ver­ken Mo­ses och Aron och Tro­ja­ner­na. Dags för en sampro­duk­tion?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.