RE­POR­TAGE

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Oper­a­kons­ten i Tu­ni­si­en, hur fun­ge­rar det? Ett mus­limskt me­del­havs­land som blev själv­stän­digt 1956 och som se­dan dess käm­pat för att hit­ta sin iden­ti­tet i en glo­ba­li­se­rad värld. Ing­var von Malm­borg för­sö­ker re­da ut be­grep­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.