NIXON IN CHINA

Ett BE­SÖK som kom att för­änd­ra VÄRLDSHISTORIEN

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Mu­sik John Adams Re­gi Mi­chael Ca­va­nagh Di­ri­gent Law­rence Re­nes Pre­miär 1 ok­to­ber DESS­UTOM I HÖST: Fi­garos bröl­lop Troll­flöj­ten Bar­be­ra­ren i Se­vil­la Short Sto­ri­es: Ope­ra x3 Salo­me Fe­do­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.