IN­TER­VJU

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

John Lund­gren in­ter­vju­as ef­ter si­na sto­ra fram­gång­ar vid årets Bay­reut­h­fest­spel, där han sjöng Wo­tan i Val­ky­ri­an och vand­ra­ren i Si­eg­fri­ed. För ho­nom har det va­rit en ren gläd­je att få job­ba i Bay­reuth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.