AK­TU­ELLT

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

OPE­RA träf­fa­de Til­de Björ­fors som gör sin ope­ra­de­but när Fol­ko­pe­ran till­sam­mans med Cir­kus Cir­kör sät­ter upp Philip Glass Satyagraha i ope­ra­hu­set på Horns­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.