IN­TER­VJU

Tidskriften OPERA - - News -

So­pra­nen Erika Sunnegårdh tyc­ker om det finstil­ta och sö­ker hit­ta det i si­na tolk­ning­ar – oav­sett roll. Hon har ald­rig ryg­gat för ris­ker el­ler ut­ma­ning­ar. Nu Stock­holms­ak­tu­ell med Salo­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.