NIKLAS BJÖRLING RYGERT, te­nor

Tidskriften OPERA - - Opera Apriset 2017 -

Niklas Björling Rygert no­mi­ne­ras för sin be­drift som Mi­me i Ni­be­lung­ens ring på Kung­li­ga Ope­ran. ”En be­ty­dan­de in­sats gör Niklas Björling Rygert som Si­eg­fri­ed­mi­me – ett sån­g­a­ge­ran­de i världs­klass. Han är en av de rik­tigt sto­ra ope­ra­per­son­lig­he­ter­na i dag” (OPE­RA).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.