ASMIK GRIGORIAN, so­pran

Tidskriften OPERA - - Opera Apriset 2017 -

Asmik Grigorian no­mi­ne­ras för sin in­sats som Fe­do­ra i Um­ber­to Gi­or­da­nos ope­ra i re­gi av Christof Loy på Kung­li­ga Ope­ran. ”Asmik Grigorian – väl­be­kant för Stock­holmspubli­ken från Ma­da­ma But­ter­fly och Ma­non Le­scaut – är all­de­les över­då­dig som Fe­do­ra. Hon äger stor ka­ris­ma. Det­ta pa­rat med en stor dy­na­mik och där­till ett all­de­les ut­sökt le­ga­to som bin­der ihop fra­ser­na gör att hon in­te har någ­ra pro­blem med de dra­ma­tis­ka steg­ring­ar­na. Ta­la om världs­klass!” (OPE­RA).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.