SI­EG­FRI­ED KÖHLER 1923 – 2017

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

† Hov­ka­pell­mäs­ta­re Si­eg­fri­ed Köhler har av­li­dit 94 år gam­mal. Han var mu­sik­chef vid Kung­li­ga Ope­ran 1988–94, där­ef­ter åter­kom han som gäst­di­ri­gent t.o.m. 2005. På Stock­holmso­pe­ran di­ri­ge­ra­de han förs­ta gång­en Par­si­fal 1976 och se­dan följ­de Ni­be­lung­ens ring, Den fly­gan­de hol­län­da­ren, Lo­hengrin, Tosca, Ma­da­me But­ter­fly, Don Gio­van­ni, Hoff­manns även­tyr, Fi­garos bröl­lop, Troll­flöj­ten, En­le­ve­ring­en ur se­ral­jen, Si­mon Boc­ca­neg­ra, Ro­sen­ka­val­je­ren, Ari­ad­ne på Nax­os, Ara­bel­la, Boc­cac­cio och Elekt­ra samt Hans och Gre­ta. På Gö­te­borgso­pe­ran di­ri­ge­ra­de han bl.a. nyupp­sätt­ning­ar­na av Salo­me och Elekt­ra samt Ro­sen­ka­val­je­ren.

Dess­förin­nan var han förs­te gäst­di­ri­gent vid Deutsche Oper am Rhe­in i Düs­sel­dorf, in­te­rim chefs­di­ri­gent vid Köl­no­pe­ran. Se­na­re Ge­ne­ral­mu­sik­di­rek­tor i Saar­brüc­ken och Wi­es­ba­den 1974–88. Köhler di­ri­ge­ra­de i fle­ra re­nom­me­ra­de ope­ra­hus i Eu­ro­pa, USA och i det for­na Sov­je­tu­ni­o­nen.

År 2003 kom Köhlers me­mo­a­rer Al­les Cap­ri­o­len med un­der­ti­teln Ein Ja­hr­hun­dert im Mu­sikt­hea­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.