Fy­ra kan­di­da­ter – du rös­tar fram vin­na­ren!

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Den 30 sep­tem­ber de­la­des 2016 års ope­ra­pris ut för tret­tion­de gång­en. Det till­de­la­des so­pra­nen Ann­louice Lögd­lund när hon sjöng ti­tel­rol­len i Tu­ran­dot på Fol­ko­pe­ran. Den här gång­en har OPERAS skri­ben­ter vas­kat fram fy­ra kan­di­da­ter till Ope­ra­pri­set 2017: två te­no­rer, en so­pran och en re­gis­sör. Om­röst­ning­en gäl­ler konst­när­li­ga be­drif­ter som har ut­förts un­der sä­song­en 2016/17. Det är som van­ligt ni pre­nu­me­ran­ter och lä­sa­re som av­gör ut­gång­en. Rös­ta se­nast den 10 ja­nu­a­ri 2018 med ta­long­en som med­föl­jer det­ta num­mer och du har chan­sen att vin­na en ak­tu­ell cd-ski­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.