TILDE BJÖRFORS, re­gis­sör

Tidskriften OPERA - - Opera Apriset 2017 -

Tilde Björfors – grun­da­ren av och den konst­när­li­ga le­da­ren för Cir­kus Cir­kör – kan­di­de­rar för sin upp­sätt­ning av Philip Glass ope­ra Sa­ty­agra­ha på Fol­ko­pe­ran i sam­ar­be­te med Cir­kus Cir­kör. ”Tilde Björfors re­gi pro­ji­ce­rar bud­ska­pet i li­bret­tot sce­niskt på ett yp­per­ligt sätt. Njut­ning och plå­ga, vinst och för­lust, se­ger och ne­der­lag, allt ut­tryckt i form av fe­no­me­na­la cir­kus­num­mer” (OPE­RA).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.