TEAMS

Tour de France Magasinet - - INDHOLD -

Do­mi­nik Nerz er kun 25 år gam­mel, men har al­le­re­de to gan­ge kørt i top-20 i Vu­el­ta­en, selv­om han på Bmc-mand­ska­bet stort set al­tid hav­de hjæl­pe­rens rolle. Der­for skal det bli­ve in­ter­es­sant at føl­ge Nerz i årets Tour de Fran­ce, hvor han ef­ter alt at døm­me bli­ver hol­dets klas­se­ments­kap­ta­jn. Hvis al­ting går op i en hø­je­re en­hed for ty­ske­ren, kan han må­ske end­da ko­pi­e­re Le­opold Kö­nigs be­drift med en top-10 placering. Me­re sand­syn­ligt er det dog med en placering om­kring num­mer 15-20 styk­ker for Do­mi­nik Nerz, hvis man kig­ger på hans hid­ti­di­ge præ­sta­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.