19. eta­pe

Tour de France Magasinet - - INDHOLD -

Stagi­ai­re: fransk for ’prak­ti­kant’ = ryt­ter på prø­ve på et pro­fes­sio­nelt cy­kel­hold Sti­cky bott­le: en­gelsk for ‘fla­ske, der kli­strer ’ = over­ræk­kel­se af vand­fla­ske fra ser­vi­ce­vogn til ryt­ter, hvor ryt­te­ren i nog­le se­kun­der ‘hæn­ger fast’ i fla­sken, så bi­len træk­ker ham frem Suk­ker­kold: be­teg­nel­se for den si­tu­a­tion, hvor en ryt­ter er to­talt tømt for ener­gi, for­di han ik­ke har spist og druk­ket nok. Ud­tryk­ket ’suk­ker­tom’ har sam­me be­tyd­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.