20. eta­pe

Tour de France Magasinet - - INDHOLD -

Før­ste mand på top­pen af Col du Ga­li­bi­er be­løn­nes med pri­sen ‘So­u­ve­nir Hen­ri Des­gran­ge’, som er indstif­tet til ære for lø­bets før­ste di­rek­tør. Des­gran­ge fik ik­ke idéen til Tour de Fran­ce, men det var ham, der før­te den ud i li­vet – og gjor­de det med en kær­lig­hed og en­tu­si­as­me uden si­destyk­ke.

Han var fast i tro­en på, at Tou­ren kun­ne ind­g­y­de fransk­mæn­de­ne moral og selv­til­lid. ‘So­u­ve­nir Hen­ri Des­gran­ge’ er på 5000 eu­ro, cir­ka 37000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.