7. eta­pe

Tour de France Magasinet - - INDHOLD -

Løbs­di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me kan på Tou­rens hjem­mesi­de kun kni­be sig op på halvan­den sæt­ning i lov­pris­ning af da­gens eta­pe, og det for­tæl­ler sit om, hvad man kan for­ven­te.

Jeg har unæg­te­lig svært ved at over­trum­fe Pr­ud­hom­me, for det ser vir­ke­lig ud til at bli­ve en halv­ke­de­lig fre­dag ef­ter­mid­dag. Stør­ste spæn­dings­mo­ment er vel, hvor tæt på mål mor­ge­nud­brud­det bli­ver hen­tet.

Der­ef­ter over­tra­ger sprin­ter­ne sce­nen og af­gør det he­le i en mas­ses­purt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.