8. eta­pe

Tour de France Magasinet - - INDHOLD -

Ef­ter et par stille da­ge er bol­den igen gi­vet op til et op­gør mel­lem de klas­si­ske ’fi­nis­seurs’, som vi ken­der dem fra Ar­den­ner-klas­si­ker­ne, og de store fa­vo­rit­ter. Ca­del Evans vandt en kne­ben sejr over Al­ber­to Con­ta­dor på Mûr de Bre­tag­ne i 2011, da Con­ta­dor kør­te som en ama­tør og spur­te­de med hæn­der­ne på brem­se­gre­be­ne frem for ne­de i buk­nin­gen. Det be­tød, at han mang­le­de to cen­ti­mer, da han ka­ste­de cyk­len frem i spur­ten – og det var vel cir­ka, hvad Evans vandt med. Mûr de Bre­tag­ne af­gør ik­ke Tour de Fran­ce, men igen får vi et fin­ger­peg om styr­ke­for­hol­det mel­lem fa­vo­rit­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.