6. eta­pe

Tour de France Magasinet - - INDHOLD -

Si­de­vind, de hyp­pi­ge ret­nings­skift og især da­gens sid­ste ka­te­go­ri­se­re­de stig­ning, Côte de Tilleul, kan bli­ve af­gø­ren­de på den­ne eta­pe.

Fra stig­nin­gen er der blot 30 ki­lo­me­ter til mål, og den vil væ­re et per­fekt af­sæt for et an­greb fra hold som Tin­koff-saxo og Etixx-qu­i­ck-step, som of­te har ud­nyt­tet de­res styr­ke i si­de­vin­den of­fen­sivt.

Hol­dets sport­s­di­rek­tø­rer – Ste­ven de Jongh, Wil­fri­ed Pe­e­ters og Bri­an Holm – har al­le stor er­fa­ring i det­te ter­ræn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.