2. eta­pe

Tour de France Magasinet - - INDHOLD -

HVOR ER VI?

En eta­pe med kun små krus­nin­ger på over­fla­den, som fø­rer fel­tet frem til Ne­eltje Jans, en kun­stig ø i ti­de­vands­bas­si­net Ooster­s­chel­de. Tour-ar­ran­gør ASO kal­der eta­pe­må­let en fi­na­le ‘i ha­vet’. På øen fin­des et na­tur­re­ser­vat og en op­le­vel­ses­park, som år­ligt til­træk­ker hund­redt­u­sin­der af turi­ster.

HVAD VIL DER SKE?

Et ud­brud kø­rer selv­føl­ge­lig af sted tid­ligt på eta­pen, men det er et døds­dømt pro­jekt, idet fel­tets sprin­te­re for længst har ud­set sig den­ne eta­pe som et mål. Det er knapt til at få øje på et vej­bumb på ru­ten, så alt ta­ler for en mas­ses­purt. Kun mas­sestyrt og si­de­vind kan hol­de sprin­ter­ne fra fa­det.

HVEM ER FA­VO­RIT?

Hvis ty­ske Mar­cel Kit­tel (Gi­ant-alpe­cin) stil­ler til start ef­ter sit ska­des­pla­ge­de for­år, og hvis han gør det i sin bed­ste form, er han man­den, al­le hol­der øje med. Han er ti­dens hur­tig­ste, selv om al­dren­de Mark Ca­ven­dish fak­tisk og­så har genop­fun­det sig selv. En af de to vin­der. Må­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.