STEP­HEN RO­CHE VUR­DE­RER:

Tour de France Magasinet - - ALBERTO CONTADOR -

• At Al­ber­to Con­ta­dor stil­ler til start som ny­kå­ret Giro-vin­der, vil væ­re hans ab­so­lut stær­ke­ste kort. Hans sæ­son vil al­le­re­de væ­re en suc­ces, og han kan læg­ge an­sva­ret for at kon­trol­le­re lø­bet over på de an­dre fa­vo­rit­ter.

• Det vil væ­re hans for­del, som det var min, da jeg vandt Giro-tour. Hvis et far­ligt ud­brud var kørt af sted, kun­ne jeg si­ge til mi­ne ri­va­ler, at det var op til dem at kø­re ud­brud­det ind. Jeg kun­ne jo væ­re li­geg­lad, for jeg hav­de al­le­re­de vun­det en Grand Tour, sag­de jeg. Det var bluff, men det vir­ke­de.

• Con­ta­dor nær­mer sig af­slut­nin­gen på kar­ri­e­ren, men han er sta­dig en emi­nent cy­kel­ryt­ter. Han kan kø­re en­kelt­start, og han kan kø­re i bjer­ge. Han har sta­dig en chan­ce for at vin­de Tou­ren igen.

Tour Ro­che­vandt Step­hen sæ­son, i1987i­en de­fran­ce Giro og­såvandt hvor­han ar­ranVm.idag d’ita­li­a­og rog cy­kel­fe­rie ge­rer­ro­che Mall­orca lej­re­på træ­nings oche.com). step­henr (www.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.