Fit din bi­ke som en pro

Tour de France Magasinet - - DE 4 STORE: VINCENZO NIBALI - Book din næ­ste fit­ses­sion hos ma­ster­fit­ter Ni­co­lai Nor­rid

Hos Co­ach & Bi­ke­fit er ”bi­ke­fit = cycling ana­ly­sis”

Jeg gør brug af det bed­ste fra mi­ne ud­dan­nel­ser hos Retül, SICI, Ge­bio­mized og Bri­tish Cycling, samt min in­ter­na­tio­na­le er­fa­ring for at hjæl­pe dig på bed­ste vis – hvad end din mål­sæt­ning er.

Fuld dy­na­misk fit­pro­ces

Fy­sisk vur­de­ring ”off the bi­ke” og dy­na­misk vur­de­ring ”on the bi­ke” med bå­de 2D vi­deo og 3D mo­tion cap­tu­re tek­no­lo­gi gi­ver dig sik­ker­hed for at der er fuld kon­trol over he­le fit­pro­ces­sen.

Pres­su­re map­ping tek­no­lo­gi

Sik­rer dig den for­nød­ne sta­bi­li­tet og kom­fort i dit fit, så du kan cyk­le i ti­me­vis uden at få unø­digt ondt.

Har du sa­del­pro­ble­mer bru­ger jeg værk­tø­jet til at guide dig til op­ti­malt sa­delvalg. I den vir­ke­li­ge ver­den er valg af sa­del me­get me­re end at du kun får må­lt bred­den af di­ne sid­dek­nog­ler.

Cu­st­om cycling in­so­les

Vi for­hand­ler Retül Füt­beds – cu­st­om cycling in­so­les ud­ar­bej­det på mål.

Brug for me­re in­fo?

Læs end­nu me­re på co­ach-bi­ke­fit.com el­ler ring til os di­rek­te på tlf 26 30 30 65 hvor det sel­f­vøl­ge­lig og­så er mu­ligt at boo­ke tid di­rek­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.