TYSK FO­KUS UDEN KÖ­NIG

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Sid­ste år fik hol­det de­but i Tour de Fran­ce un­der nav­net Ne­tapp-en­du­ra. Her var den ube­tin­ge­de stjerne Le­opold Kö­nig, som kør­te en flot sy­ven­de­plads hjem, men si­den skif­te­de til det bri­ti­ske stor­hold Team Sky. Der­med står Bora-ar­gon 18, som hol­det nu hed­der, tilbage uden helt den sam­me form for kap­ta­jn, selv­om Do­mi­nik Nerz tid­li­ge­re har gjort det for­nuf­tigt i bjer­ge­ne og nu sym­bo­li­se­rer den øge­de fo­kus på det ty­ske hos mand­ska­bet fra vo­re syd­li­ge na­bo­er. Sid­ste år hav­de hol­det fi­re ty­ske­re. I år er an­tal­let helt op­pe på ni. Ud­over Nerz, der kom fra BMC er det stør­ste navn Björn Thu­rau, som blev hen­tet hos Eu­ro­pcar. Thu­rau er dog sta­dig mest kendt for at væ­re søn af Die­trich Thu­rau – en af ty­sker­nes stør­ste cy­kel­ryt­te­re gen­nem ti­der­ne. Med ta­bet af Le­opold Kö­nig (og Ti­a­go Ma­cha­do) har Bora-ar­gon 18 på pa­pi­ret et min­dre slag­kraf­tigt hold i det­te års Tour de Fran­ce. Selv­om man har hæ­vet bund­ni­veau­et, skal vi nok ik­ke for­ven­te ty­sker­ne gø­re det helt store væ­sen af sig, med min­dre den ir­ske sprin­ter Sam Ben­nett plud­se­lig hæ­ver sit ni­veau end­nu me­re. Hol­det har dog nog­le go­de tem­poryt­te­re og vandt hold­tids­kørs­len i Giro del Tren­ti­no.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.