FOR­STÆR­KE­DE FRANSK­MÆND

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

I 2014 fik Bre­tag­ne-mand­ska­bet sin de­but i Tour de Fran­ce. Brice og Ro­main Feillu var ret be­set de ene­ste, der gjor­de væ­sen af sig med en sam­let 16. plads til Brice og tre top-10 pla­ce­rin­ger i mas­ses­pur­ter­ne til Ro­main. Den bed­ste en sjet­te­plads på 6. eta­pe. Men i år er hol­det ble­vet for­stær­ket væ­sent­ligt i form af all-ro­und ryt­te­ren Jo­nat­han Hi­vert, der har vun­det Etoi­le des Bes­se­ges og etaper i Ru­ta del Sol og Ro­man­di­et Rundt, samt den hvi­derus­si­ske sprin­ter Yauhe­ni Huta­rovich, som har en eta­pe­sejr fra Vu­el­ta­en på sin pal­marès. Sam­men med Feillu-brød­re­ne kan vi må­ske for­ven­te at se lidt me­re til det trods alt sta­dig lil­le, fran­ske mand­skab i det­te års Tour de Fran­ce, hvor det og­så skal bli­ve spæn­den­de at se, om Edu­ar­do Se­pul­ve­da får sin de­but. Den blot 23-åri­ge ar­gen­ti­ner har vist go­de tak­ter i bjer­ge­ne de se­ne­ste par sæ­so­ner og kan må­ske gø­re sig for­nuf­tigt i ung­dom­s­kon­kur­ren­cen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.