BOUHAN­NI-TIL­GANG GI­VER NYE PER­SPEK­TI­VER

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Hos Co­fi­dis er man i den grad til­fred­se med, at der op­stod en in­tern kon­flikt mel­lem Ar­naud Dé­ma­re og Na­cer Bouhan­ni på Fdj-hol­det sid­ste år. Det re­sul­te­re­de nem­lig i, at Bouhan­ni skrev kon­trakt med Co­fi­dis for den­ne sæ­son. Og net­op til­gan­gen af Bouhan­ni gør, at Co­fi­dis nu kan se frem mod Tour de Fran­ce med re­el­le for­håb­nin­ger om en el­ler fle­re eta­pe­sej­re. I top­form er Na­cer Bouhan­ni nem­lig blandt de hur­tig­ste folk på stre­gen – og­så selv­om ni­veau­et af sprin­te­re er højt, som det al­tid er i Tou­ren. Man har til gen­gæld mi­stet lidt på bred­den, da evig­heds­ta­len­tet Re­in Taa­ramäe er skif­tet til Asta­na og all-ro­un­de­ren Jero­me Cop­pel nu kø­rer for IAM Cycling. Men hvis Na­cer Bouhan­ni snup­per en eta­pe­sejr el­ler to, er det hur­tigt glemt. I bjer­ge­ne skal Da­ni­el Navarro igen for­sø­ge at age­re klas­se­ments­ryt­ter. Han får ik­ke en bed­re ru­te, men det er som om man ik­ke rig­tig tror på et stort re­sul­tat til den ru­ti­ne­re­de spa­ni­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.