LU­IS AN­GEL MA­TE / SPA­NI­EN

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Lu­is An­gel Ma­te hol­der et højt bund­ni­veau, men til gen­gæld er hans top­ni­veau ik­ke til, at han kan sid­de med de al­ler­stær­ke­ste i bjer­ge­ne. Kø­rer al­tid for­nuf­tigt og kan skaf­fe hol­det en eta­pe­sejr i et ud­brud i ku­pe­ret ter­ræn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.