PI­ER­RE ROL­LAND / FRANKRIG

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Pi­er­re Rol­land fik med sej­ren i årets Vu­el­ta a Ca­stil­la y Leon om­si­der vun­det et cy­kel­løb igen ef­ter en pau­se på me­re end to år. Han er Eu­ro­pcars ube­tin­ge­de klas­se­ments­håb i Tour de Fran­ce, hvor han tid­li­ge­re er ble­vet num­mer ot­te, 10 og 11 sam­men­lagt. Sid­ste år kør­te Rol­land bå­de Giro d’ita­lia og Tour de Fran­ce, hvil­ket be­tød han slut­te­de sæ­so­nen ef­ter Tou­ren. I år sat­ser han ude­luk­ken­de på Tour de Fran­ce på en ru­te, der umid­del­bart pas­ser ham per­fekt. Ik­ke man­ge en­kelt­start­ski­lo­me­ter og mas­ser af bjer­ge. Den nu 28-åri­ge fransk­mand er ik­ke kendt som den store tak­ti­ker. Of­te ser man ham an­gri­be på tids­punk­ter, hvor sand­syn­lig­he­den for, at der kom­mer no­get godt ud af det, er me­get lil­le. Til gen­gæld er han ger­ne ga­rant for net­op an­greb og un­der­hol­den­de kør­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.