KAN MÅ­SKE OVER­RA­SKE I HOLD­TIDS­KØRS­LEN

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

IAM Cycling gjor­de ik­ke det vil­de væ­sen af sig, da hol­det sid­ste år fik de­but i Tour de Fran­ce i dets blot an­den sæ­son som pro­fes­sio­nelt cy­kel­hold. Men med til­gan­gen af Jero­me Cop­pel og Stef Cle­ment og de i for­vej­en ha­bi­le tem­poryt­te­re Sylvain Cha­va­nel og den tid­li­ge­re ti­me­re­kor­din­de­ha­ver, Mat­t­hi­as Bränd­le, kan schweizer­ne må­ske gå hen og over­ra­ske i hold­tids­kørs­len i år. Klas­se­ments­hå­bet er Mat­hi­as Frank, der sid­ste år fik an­den­plad­ser i bå­de Schweiz Rundt, Cri­te­ri­um In­ter­na­tio­nal og Bay­ern Rund­fa­hrt. Og til mas­ses­pur­ter­ne har hol­det bå­de Mat­teo Pe­luc­chi og den au­stral­ske me­ster He­in­rich Haus­sler, som og­så kun­ne ska­be et re­sul­tat på bro­sten­se­ta­pen. Den nyind­køb­te co­lom­bi­a­ner Jarl­in­son Pan­ta­no kan, sam­men med Cop­pel, Mar­cel Wyss og Se­ba­stien Rei­chen­bach, bli­ve vig­ti­ge hjæl­pe­re for Frank i bjer­ge­ne. Mens man i ty­per som Cha­va­nel og Martin El­mi­ger har go­de bud på eta­pe­vin­de­re fra et even­tu­elt ud­brud, der hol­der hjem. IAM Cycling er et af cy­kel­spor­tens mest am­bi­tiø­se mand­ska­ber og har i den­ne sæ­son ta­get skrid­tet fra Pro Con­ti­nen­tal sta­tus til Wor­ld Tou­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.