SVÆRT AT OVER­GÅ 2014

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Igen i år for­de­ler Ag2r hol­dets de­res fi­re klas­se­ments­folk så­le­des, at de to fransk­mænd Je­an-chri­stop­he Pe­raud og Ro­main Bar­det kø­rer Tour de Fran­ce, mens Do­men­cio Pozzovi­vo og Car­los Be­tan­cur får chan­cen i Giro d’ita­lia. Men hvor­dan Ag2r skal føl­ge suc­ces­fuldt op på sid­ste sæ­sons Tour-gen­nem­brud med Pe­rauds an­den­plads, er svært at få øje på, selv­om ru­ten lig­ger per­fekt til bå­de ham og Bar­det. Med fle­re top-klas­se­ments­nav­ne i spil og med Pe­rauds frem­skred­ne al­der på 38 år, lig­ner det en umu­lig op­ga­ve. Men selv­om det bli­ver svært, har Ag2r et sær­de­les slag­kraf­tigt mand­skab. Blel Kadri snup­pe­de en flot eta­pe­sejr sid­ste år og har det og­så med at flir­te med bjerg­trøj­en på de ind­le­den­de etaper. Jan Ba­kelants er hen­tet til hol­det fra Qui­ck­step. Li­ge­som Kadri er han en evig an­gri­ber og har of­te ev­nen til at gø­re det fær­digt, som i 2013, hvor han vandt en eta­pe i Tou­ren. I bjer­ge­ne er det ho­ved­sa­ge­ligt Ale­xis Vu­il­ler­moz og Chri­stop­he Ri­blon, der skal as­si­ste­re kap­ta­j­ner­ne. Og så skal det bli­ve spæn­den­de at se, om Bar­det i år la­ver ge­ne­ra­tions­skif­tet og over­ta­ger ho­ved­rol­len fra Pe­raud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.