RO­MAIN BAR­DET / FRANKRIG

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Num­mer 15 og seks i de se­ne­ste to ud­ga­ver af Tour de Fran­ce. Sid­ste år mang­le­de han li­ge det sid­ste for at kun­ne føl­ge med Pe­raud og Pi­not i kam­pen om po­di­e­plad­ser­ne. Men Bar­det bygger stille og ro­ligt på sit ni­veau og kan må­ske få det store gen­nem­brud i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.