AN­DREW TA­LAN­SKY / USA

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

An­drew Ta­lan­skys store eta­pe­løbs­gen­nem­brud kom i Daup­hiné sid­ste år. Han vandt lø­bet 27 se­kun­der for­an Al­ber­to Con­ta­dor, men desvær­re for ame­ri­ka­ne­ren var han nødt til at ud­gå af Tou­ren ef­ter to styrt i den før­ste uge. De fle­ste hu­sker bil­le­der­ne fra 11. eta­pe, hvor Ta­lan­sky ser ud til at ha­ve gi­vet op på grund af rygs­mer­ter, og for­di han er håb­løst bag fel­tet. Men sport­s­di­rek­tør Rob­bie Hun­ter fik ham over­talt til at gen­nem­fø­re, hvil­ket nær­mest gav Ta­lan­sky hel­te­sta­tus hjem­me i USA. Smer­ter­ne var dog stå store, at han ik­ke stil­le­de til start på 12. eta­pe, så der er i den grad ta­le om en mand med smag for re­van­che i det­te års Tour de Fran­ce, hvor 10. plad­sen fra 2013 må­ske skal for­bed­res?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.